مشتریان ما

бизнес за границей
دسته: صفحات اصلی منتشر شده در 09 آبان 1392
نوشته شده توسط موسسه تدبیر حرفه بازدید: 5871

مشتریان موسسه تدبیر حرفه چه کسانی هستند؟

مشتریان موسسه تدبیر حرفه شامل سازمان های تولیدی و صنعتی و بازرگانی – موسسات علمی و آموزشی اعم از انتفاعی و عیر انتفاعی – شرکتهای مهندسی و عمران ... در حوزه های فعالیتی نساجی – معدن – معماری و شهرسازی – راه سازی و تونل – علمی می باشند.

 

Joomla